202405 Kassen

Onthouden veilige wachtwoorden

Wachtwoorden onthoudenWachtwoorden zijn een verplichte noodzaak. Hiermee worden bestanden en gegevens beschermd. Aangeraden wordt een moeilijk wachtwoord te bedenken dat heel lastig te kraken is. Dat is niet zo moeilijk als je de vuistregels toepast, maar het onthouden ervan wel. Hoe maak je moeilijke en toch te onthouden wachtwoorden. Lees hier het artikel.