202405 Kassen

VOORWAARDEN SICH

SICH is een stichting en staat ingeschreven bij de KvK onder dossiernummer 50968351. SICH is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens van deelnemers en vrijwilligers en voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeheer). In het kader van de wet van de Autoriteit Persoonsgegevens die sinds 25 mei 2018 actief is delen wij persoonsgegevens met geen enkele andere partij. Binnen SICH heeft slechts één bestuurslid toegang tot deze gegevens. SICH heeft de administratie en verwerking van persoonsgegevens conform de nieuwe wetgeving aangepast en doet alles om succesvol te zijn in de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens en de afhandeling van uw wensen en verzoeken.

 

UW PERSOONSGEGEVENS

SICH doet het volgende met persoonsgegevens:

 • diensten verlenen door middel van post, telefonie en/of e-mail,

 • de financiële administratie zoals het sturen van een factuur,

 • correspondentie van zaken die SICH betreffen,

 • toesturen per e-mail van de nieuwsbrief SichSelf,

 • vermelding van e-mailadres en telefoonnummer in de presentielijst voor directe communicatie van de vrijwilliger(s) met de deelnemer. Deze gegevens zijn zichtbaar voor de lesgevende vrijwilligers en de deelnemers uit de groep.

 

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

 • Uw gegevens worden in de cloud op een beveiligde plek van Google Drive bewaard.

 • Wijziging(en) in gegevens kunnen doorgegeven worden aan het secretariaat, de gegevensbeheerder verwerkt ze.

 • Een deelnemer kan via het secretariaat opvragen welke gegevens van hem/haar bij ons bekend zijn. Per e-mail worden de bij SICH bekende gegevens per mail toegestuurd.

 • Na uitschrijving zullen de persoonsgegevens binnen 24 maanden na opzegging (voorschrift AVG) uit de administratie worden verwijderd. 

 

UW PERSOONSGEGEVENS EN DERDEN

Persoonsgegevens van deelnemers zijn alleen inzichtelijk voor het verantwoordelijke bestuurslid. SICH doet er alles aan om lekken van data en onjuist omgaan met data te voorkomen. Mocht het onverhoopt misgaan dan zal SICH maatregelen ter voorkoming nemen, een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkene(n) informeren.

In de volgende situaties zal SICH persoonsgegevens aan derden doorgeven:

 • Bedrijven die werk voor SICH verrichten waarbij adresgegevens nodig zijn (denk aan verzending drukwerk en administratie). SICH verricht sinds haar bestaan deze werkzaamheden zelf en streeft ernaar om dit altijd in eigen beheer te houden.

 • Incassobureau van SICH bij achterstallige betaling. De persoonsgegevens worden alleen gegeven met het doel om een aanmaning te kunnen sturen over een onbetaalde factuur.

 • Politie en justitie als SICH daartoe verplicht wordt op grond van de Nederlandse wetgeving.

 

COOKIES

De website van SICH maakt geen gebruik van cookies of van vergelijkbare technieken.

 

RECHTEN DEELNEMER

Volgens de AVG-wetgeving heeft een deelnemer ook rechten over hoe SICH met zijn/haar gegevens omgaat. Hieronder een overzicht van deze rechten:

 • Inzage in de persoonsgegevens van de deelnemer.

 • Wijziging van de persoonsgegevens van de deelnemer indien deze onjuist zijn.

 • Verwijdering van de persoonsgegevens: een deelnemer heeft recht op verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens wanneer het voor SICH niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om deze gegevens te bewaren om onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat er een overeenkomst met ons is gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij de voorgeschreven bewaartermijn van 24 maanden na opzegging.

 

PLICHTEN DEELNEMER

Hieronder een overzicht van wat SICH van een deelnemer verwacht:

 • Als een deelnemer verhinderd is om naar de cursus te gaan, dan afmelden bij de vrijwilliger of aan het secretariaat of planning. Voor de inloop is dit niet van toepassing.

 • In verband met de kwetsbaarheid van de vrijwilligers en mede-deelnemers niet met ziekteverschijnselen de cursus te volgen.

 • Persoonlijke gesprekken blijven binnen de groep.

 • Het internetcafé opgeruimd achter te laten.

 • De regels/verzoeken van het zorgcentrum in acht te nemen.

 

Klik hier om u aan te melden