Rechten deelnemer

 

Rechten

Volgens de AVG-wetgeving heeft een deelnemer ook rechten over hoe SICH met zijn/haar gegevens omgaat. Hieronder een overzicht van uw rechten:

  • inzage in uw persoonsgegevens,
  • wijziging van uw persoonsgegevens indien deze onjuist zijn,
  • verwijdering van uw persoonsgegevens: u heeft recht op verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer het voor SICH niet langer nodig is om deze te bewaren. Het kan nodig zijn om uw gegevens te bewaren om u onze producten en diensten te kunnen leveren, om aan te tonen dat u een overeenkomst met ons hebt gesloten en omdat dit vereist is in verband met wettelijke verplichtingen. We hanteren daarbij de voorgeschreven bewaartermijn van 24 maanden na opzegging.