Algemene informatie over SICH en de AVG (Algemene Verordening Gegevensbeheer).

 

SICH

SICH is een stichting en staat ingeschreven bij de KvK onder dossiernummer 50968351. SICH is verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens van deelnemers en voldoet sinds mei 2018 aan de voorwaarden die gesteld zijn door de AVG.

 

Uw persoonsgegevens

Met de link ‘Gegevensbeheer’ kunt u zien welke gegevens wij vragen en aanmaken en waar deze voor gebruikt worden.

In grote lijnen doet SICH het volgende met uw persoonsgegevens:

  • diensten verlenen door middel van post, telefonie en/of internet,
  • de financiële administratie zoals het sturen van een factuur,
  • correspondentie zoals het stellen en beantwoorden van vragen,
  • toesturen van de nieuwsbrief SichSelf, u geeft hier apart wel of geen toestemming voor,
  • vermelding van uw e-mailadres en telefoonnummer in de presentielijst voor directe communicatie van de vrijwilliger met u. Let op! Andere vrijwilligers en deelnemers kunnen dit zien. U geeft hier apart wel of geen toestemming voor.

 

Bewaren van persoonsgegevens

  • Als een deelnemer stopt bij SICH zullen de persoonsgegevens na 24 maanden na opzegging uit de administratie worden verwijderd. Dat betreft uw adres, telefoonnummer(s), e-mailadres en uw betaalgedrag.
  • Uw gegevens zijn voor u altijd inzichtelijk. Deze kunt u inzien en wijzigen op de website.

 

Uw persoonsgegevens en derden

Persoonsgegevens van deelnemers zijn alleen inzichtelijk voor het bestuurslid van SICH die deze gegevens beheert en er verantwoordelijk voor is. Persoonsgegevens staan op de beveiligde website www.sich.nl. SICH doet er alles aan om lekken van data en onjuist omgaan met data te voorkomen. Mocht het onverhoopt misgaan dan zal SICH maatregelen ter voorkoming nemen, een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokkenen informeren.

In de volgende situaties zal SICH persoonsgegevens aan derden doorgeven:

  • Bedrijven die werk voor ons verrichten waarbij adresgegevens nodig zijn (denk aan verzending drukwerk en administratie). SICH verricht sinds haar bestaan deze werkzaamheden zelf en streeft ernaar om dit in eigen beheer te houden.
  • Incassobureau van SICH bij achterstallige betaling. Uw gegevens worden alleen gegeven met het doel om u een aanmaning te sturen over een onbetaalde factuur.
  • Politie en justitie als SICH daartoe verplicht wordt op grond van de Nederlandse wetgeving.

 

Cookies

SICH maakt geen gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.