N i e u w s b r i e f S I C H ● a p r i l 2 0 1 6 ● 1 e j a a r g a n g

SICH 15 jaar

Afgelopen 12 maart heeft SICH in het Historisch Museum gevierd dat zij inmiddels 15 jaar bestaat. Vrijwilligers met hun partners waren aanwezig om even stil te staan bij deze mijlpaal. SICH (toen nog SIC geheten) opende op 17 maart 2001 zijn deuren van het internetcafé op de 1e etage in zorgcentrum De Meerstede.  Een locatie waar wij na enige omzwervingen weer zijn terug-gekeerd. Initiatiefnemer was Danny Groeneveld en het bijzondere was dat dit het eerste internetcafé voor senioren in Hoofddorp was. Een initiatief dat door een aantal sponsors en de inzet van vrijwilligers was te realiseren. Nu is SICH gevestigd op drie locaties en is het sinds 2010 een stichting.

 

Het Historisch Museum heeft een Marktplein dat is omringd door gebouwen uit de begintijd van de Haarlemmermeer. Een betere entourage is niet denkbaar bij een seniorenclub, ‘ouwetjes’ onder elkaar. Gezeten rondom een vijftal tafels werd er druk (bij)gepraat en werd het museum bezocht. Passend in deze ambiance was het stamppottenbuffet dat iedereen zich liet smaken. Tussendoor werd het spel ‘Waar of Niet Waar’ gespeeld waarvan de stellingen allemaal op de Haarlemmermeer betrekking hadden. De hoofdprijs was het bordspel ‘Gemeente Duel’ dat o.a. verkrijgbaar is in het museum. Wij kunnen terugkijken op een geslaagd feest.

Basiscursus

De Basiscursus van SICH heeft een nieuwe opzet gekregen. De looptijd van de gehele cursus is nu over twee jaren uitgesmeerd. In het eerste jaar leert men Windows gebruiken, e-mailen en internetten. In dat jaar leert men voldoende vaardigheden om zichzelf te kunnen redden. Het tweede leerjaar gaat dieper op deze zaken in. De ongeveer 33 lessen per jaar zijn ruim voldoende om deze lesstof te behandelen en er is dan ook ruimte om andere onderwerpen te bespreken die binnen de groep spelen. Na twee jaar begint de Basiscursus weer opnieuw. Al het lesmateriaal is gebaseerd op Windows 10. Daar wordt ook les in gegeven. Oudere Windowsversies worden niet meer behandeld. Als daar vragen over zijn, kan dit tijdens de inloopuren op de verschillende locaties. Voor nieuwe deelnemers wordt gewerkt met het Basisboek Windows 10. In dat boek worden vaardigheden met Windows, tekstbewerking, mappen en bestanden, emailen en internetten behandeld. Bij het eerste jaar sluit SICH een extra lesboekje bij omdat outlook.com niet in het Basisboek behandeld wordt. In het tweede lesjaar gaan wij dieper op alles in en is SICH bezig met een lesboekje die dit behandeld. E-mailen leren wij u met Outlook.com, u leert een eigen lesaccount aan te maken zodat uw privémail niet tijdens de les zichtbaar is. Surfen op internet doen wij met Edge, de opvolger van Internet Explorer. De nieuwe opzet met een looptijd van twee jaar kwam om een drietal redenen tot stand. De eerste. Senioren hebben meer moeite om nieuwe lesstof te onthouden. Door vaak te herhalen en veel te oefenen blijft de kennis wel hangen, maar na verloop van tijd vervaagt het weer. Door elke twee jaar 3 opnieuw te beginnen wordt alles weer opgefrist. De tweede. Veel van onze deelnemers blijven jarenlang bij ons komen (daar zijn wij heel blij mee). Er stoppen dus nauwelijks groepen en daardoor is het lastig om een nieuwe groep te starten met alleen nieuwe deelnemers. Tot voor kort stond men soms een half tot driekwart jaar op de wachtlijst. Dat vonden wij te lang, direct helpen vinden wij belangrijk. Met deze nieuwe opzet kan er direct geplaatst worden. De derde. Het is van te voren niet in te schatten hoeveel kennis een nieuwe deelnemer heeft en of de lesstof makkelijk tot zich wordt genomen. Het is dus onmogelijk om groepen samen te stellen met deelnemers met dezelfde vaardigheden en leertempo. Als iemand zich nu aanmeldt dan kijken wij in welke groep nog een plek beschikbaar is en of er twee vrijwilligers actief zijn. Een van de vrijwilligers kan de nieuweling dan tijdelijk meer aandacht geven zodat zij/hij snel op hetzelfde niveau komt en door het vele herhalen en de cyclus van twee jaar wordt alles ruim voldoende behandeld. Heeft u ideeën of wensen voor de lesstof, dan horen wij dat graag!

SICH in cijfers

Weet u dat:  SICH op 3 locaties zit,  er 28 groepen zijn?  er 121 deelnemers les krijgen?  er 37 vrijwilligers actief zijn?  een lesjaar ongeveer 33 lessen heeft?  er 14 lescomputers zijn?  wij dit jaar 15 jaar bestaan?  de gemiddelde leeftijd van onze deelnemers 72,7 jaar is?  de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers 61,5 jaar is?

Lesboeken

Om uniformiteit van de lesstof in alle lesgroepen te verkrijgen, werkt SICH met de volgende lesboeken.  Basisboek Windows 10 (uitgeverij Visual Steps). In dit boek wordt Windows 10, werken met tekst, bewerken van tekst, mappen en bestanden, internet en e-mail behandeld. Er wordt ook kennis gemaakt met fotobewerking en het afspelen van video's en muziek-cd's. Dit boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en via SICH. Prijs € 17,50.   Windows 10 (uitgave SICH) Dit boekje behandeld uitsluitend Windows 10. Het is geschikt voor deelnemers die de lesstof uit het Basisboek hebben geleerd met de vorige Basis-boeken Windows 7 en 8.1. Het boekje heeft een omvang van 36 pagina's en kost € 3,50.  Outlook.com (uitgave van SICH) Behandeld e-mailen via een webbrowser en niet via de app 'Mail'. Dit 8-pagina boekje wordt gratis verstrekt bij het 'Basisboek Windows 10'.  Basis/vervolgcursus 2e lesjaar (uitgave SICH) Er wordt dieper ingegaan op e-mailen, internetten en veiligheid. Het boekje is nog in ontwikkeling en de prijs zal tussen de € 2,50 en € 3,50 komen te liggen.  Social Media (uitgave SICH) In dit boekje worden interessante en populaire internetsites behandeld. Geschikt voor het 1e en 2e lesjaar vande Basiscursus. Het boekje is nog in ontwikkeling en de prijs zal tussen de € 2,50 en € 3,50 komen te liggen.  Tips en trucs voor de iPad (uitgeverij Visual Steps) Dit boek leert u de tablet met het besturingssysteen iOS te gebruiken. Dit zijn aparte lesgroepen. Dit boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en via SICH. Prijs € 19,95.  Werken met een tablet met Androïd 4.2 (uitgeverij Visual Steps) Dit boek leert u de tablet met het besturingssysteen Androïd te gebruiken. Dit zijn aparte lesgroepen. Dit boek is verkrijgbaar bij de boekhandel en via SICH. Prijs € 19,95. De lesboekjes die SICH uitgeeft bevatten hoofdzakelijk lesstof die met toestemming van SeniorWeb van hun website is overgenomen. Waar nodig wordt lesmateriaal zelf geschreven. Deze boekjes worden in eigen beheer gemaakt. Lesboeken worden in principe tegelijk met het lesgeld gefactureerd. Een lesboek dat in de loop van het jaar wordt aangeschaft heeft een ingesloten factuur.

Muismat SICH 

Zoals u ongetwijfeld hebt opgemerkt heeft SICH sinds kort op de locaties muismatten liggen met een eigen logo. Op sommige plekken waren de matten zo versleten dat vervanging nodig was en toen is besloten om op alle locaties de nieuwe muismatten in gebruik te nemen. De muismatten worden ook verkocht. De prijs is € 5,25. Heeft u interesse? Stuur een mailtje aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of vraag uw vrijwilliger er naar. Een factuur treft u bij de muismat aan.  

Windows 10

In de vorige SichSelf hebben wij al geschreven over de integrale overstap bij SICH naar Windows 10.  Deze is bijna afgerond. In mei worden onze vrijwilligers die nog de benodigde kennis van dit besturingssysteem missen bijgeschoold. Van de deelnemers is nagenoeg iedereen al overgestapt naar Windows 10 en een enkeling wordt hierbij nog individueel geholpen. Als u hulp nodig hebt om over te gaan naar Windows 10 dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Na de zomerstop, als wij weer in september gaan beginnen, geeft SICH alleen nog les in Windows 10 omgeving. Deelnemers die hebben besloten met hun computer niet naar Windows 10 te gaan, kunnen bij ons toch de les volgen op onze vaste computers of van onze inloopgroepen gebruik maken.

Inloopgroepen

SICH heeft inloopgroepen waar u met uw vragen die buiten de lesstof vallen terecht kunt. In de reguliere lessen is niet altijd ruimte om u te helpen met uw specifieke vragen. Denk hierbij aan het installeren van software, een technisch probleem of vragen over programma's die niet in het Basisboek Windows 10 staan. Zie ook het artikel over de Basiscursus op pagina 2. Bij de inloopgroepen wordt persoonlijke aandacht gegeven, waardoor het kan zijn dat u even moet wachten. Dit is afhankelijk van de drukte. De inloopgroepen zijn: Bornholm / woensdag / 13:00 - 14:30 uur. Meerstede / woensdag / 09:30 - 11:00 uur Meerstede / woensdag / 13:00 - 16:00 uur. Meerstede / donderdag / 14:00 - 15:30 uur. Onze vrijwilligers staan voor u klaar.  

SICH (les)groepen

SICH heeft als doelstelling om de oudere computergebruiker met weinig ervaring te helpen met het leren bedienen van hun computer en wegwijs te maken in het doolhof dat internet heet. Daarom zijn alle lesgroepen Basiscursussen die een looptijd hebben van 2 jaar. Zie ook het artikel Basiscursus op pagina 00. Is er voldoende animo dan kan er een specifieke cursus worden gestart, denk hierbij bijv. aan fotobewerking, tekstverwerking of spreadsheets. Sommige groepen zijn in de loop der tijd vervolggroepen geworden. Hieronder een overzicht van de soorten groepen die SICH kent.  Basiscursus Wekelijkse lessen van anderhalf uur waarin Windows 10, emailen en internetten wordt behandeld.  Inloopgroep Deelnemers van SICH kunnen hier terecht met buiten de les vallende vragen.  Tablet iOS Lesgroepen waarin uitsluitend het omgaan met een iPad wordt geleerd.  Tablet Androïd Lesgroepen waarin uitsluitend het omgaan met een tablet met het besturingssysteem Androïd wordt geleerd.  Gevorderd Een dergelijke groep wordt gestart als er voldoende animo is in bepaalde software en een vrijwilliger en dagdeel beschikbaar is. Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Microsoft Office verdwijnt

Het softwarepakket “Office” van Microsoft wordt niet meer door SICH behandeld. Het alternatief is het gratis pakket “Open Office”. Het is een volwaardig vervanger. Heeft u nog Microsoft Office thuis en wilt u hulp dan kunt bij onze inloopgroepen terecht. Zie artikel op pagina 6.

Bestuurswijzigingen

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst afgelopen 7 maart hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden binnen het bestuur. Dit is de huidige samenstelling:

Voorzitter: Hans Niewenhuis

Secr./financiën: Truusje Bokelman

Planning: Valery Karsten

Lesplan: Nicole van Diest

PR: Peter Breevoort

Correspondentie loopt altijd via hetsecretariaat, u kunt het beste even een mailtje sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Digitaal testament

Doordat het dagelijks leven steeds digitaler wordt is men ook actiever geworden op internet. Regelmatig maakt u op meerdere websites accounts aan. Deze hebben een inlog- of gebruikersnaam en een door u goed bewaakt wachtwoord. Mocht u overlijden dan blijven al deze accounts bestaan en het zou voor n a b e s t a a n d e n prettig zijn als zij weten welke accounts u allemaal heeft en wat er mee moet gebeuren na uw overlijden.  Bent u bijvoorbeeld actief met social media dan is het handig om aan te geven of u die accounts wilt laten bestaan of juist verwijderen. Op voorhand kunt u al een duidelijk overzicht maken van de accounts die u hebt met daarbij de inlog-gegevens en wat er mee moet gebeuren na uw overlijden. Deze gegevens kunt u thuis bewaren of bij één van de verschillende diensten op internet. Als u meer hierover wilt weten kan het wellicht in uw groep besproken worden. U kunt dit kenbaar maken bij uw vrijwilliger (s). Is er voldoende belangstelling dan kan SICH een handleiding verzorgen.