N i e u w s b r i e f  S I C H ● f e b r u a r i  2 0 1 6 ● 1 e j a a r g a n g

Een nieuw jaar, nieuwe kansen en een nieuwe nieuwsbrief. SICH heeft deze in het leven geroepen voor de deelnemers, maar ze kan ook door de deelnemers worden gevoed. De naam voor deze nieuwsbrief kwam heel spontaan tot stand en dekt de lading van dit blad. Er komen berichten in te staan van SICH die voor u van belang zouden kunnen zijn, maar u kunt er ook wat ‘Self’ in zetten. De redactie hoopt dus op inbreng van uw kant. Als u of uw groep het leuk vindt om wat over de ervaringen/belevenissen bij SICH te schrijven dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. Misschien heeft u op internet een grappig of interessant artikel, filmpje of afbeelding ontdekt en wilt u deze met ons delen. Onze voorkeur gaat uit naar berichten die verwant zijn met computergebruik of met SICH hebben te maken. 

 


De nieuwsbrief zal in principe eens per twee maanden verschijnen. De regelmaat is afhankelijk of er nieuws is te melden. Het kan dus voorkomen dat een volgend nummer van SichSelf wat langer wegblijft of juist wat sneller komt.
In principe wordt het blad u per mail toegezonden en komt het in de loop van 2016 op onze website www.sich.nl te staan. In dat geval ontvangt u van ons een link per mail. U kunt de nieuwsbrief dan online lezen of downloaden. Voor onze deelnemers die nog niet zo bedreven zijn met e-mail en internet zullen er op de locaties enkele geprinte exemplaren liggen.

De onderwerpen die in de eerste SichSelf aan bod komen zijn :

Windows 10

Tot juli dit jaar is het mogelijk om kosteloos de Windows 7 en 8 versies om te zetten naar de nieuwste versie, Windows 10. Na het afwegen van de voor- en tegendelen is geconcludeerd dat Windows 10 toch wel de weg vooruit is. SICH bereidt zich zelfs voor om in de nabije toekomst alleen nog maar lesmateriaal te ontwikkelen voor dat Windows 10. Een reden om onze deelnemers te adviseren
ook naar Windows 10 te upgraden.  En dat moment van overstappen moet dus plaatsvinden vóór juli aanstaande. Dat bezorgt velen van u misschien hoofdpijn, daarom zijn wij een project aan het voorbereiden om diegenen die daar prijs op stellen en/of behoefte aan hebben ondersteuning te bieden in dat upgraden. .......klik hier om verder te lezen door de nieuwsbrief te downloaden.

Bestuur stelt zich voor

Uw directe aanspreekpunt is meestal de vrijwilliger die u helpt met de computer om te gaan, er is echter ook een bestuur dat u kunt aanspreken. Op de volgende pagina vindt u de huidige bestuurssamenstelling en wat de verantwoordelijkheden zijn van elk bestuurslid. De samenstelling van het bestuur is nog betrekkelijk jong. In korte tijd is het met drie man/vrouw versterkt en dat houdt in dat er de afgelopen maanden hard is gewerkt aan een goede samenwerking en daar is men in geslaagd. Nu heeft de verdeling van de taken prioriteit. Er wordt gelet op de beschikbare tijd en waar de vaardigheden/kwaliteiten liggen van de bestuursleden. Het is al duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft, maar het verantwoordelijk bestuurslid hoeft niet de uitvoerende te zijn........klik hier om verder te lezen door de nieuwsbrief te downloaden.

SICH en subsidie

Dit jaar heeft de gemeente besloten om de subsidie die SICH jaarlijks ontvangt, te verminderen. Dit heeft te maken met een andere verdeling van de gelden aan de diverse instanties. De gemeente gaat zich meer richten op maatschappelijke ondersteuning. De verwachting is dat SICH elk jaar iets minder subsidie krijgt. Natuurlijk gaan we proberen om andere sponsoren te vinden. Maar omdat niet alleen SICH gekort wordt, zul-len ook andere instanties hetzelfde doen.
Het wordt dus wel een uitdaging. Hopelijk weten we medio 2016 iets meer. U denk misschien waarom dit verhaal.

Basiscursus nieuwe stijl

SICH heeft als doelstelling om senioren die geen of weinig kennis hebben van het computergebruik te helpen in de ruimste zin van het woord. Zo staat het in de statuten. Dat doen wij met onze Basiscursus die op al onze locaties wordt gegeven. Het woord cursus geeft de indruk dat het hier om cursussen gaat met een bepaalde tijdsduur van een aantal weken, maar SICH trekt hier veel meer tijd voor uit. Wij zijn immers de jongsten niet meer en passen daarom ons tempo aan en zullen veel herhalen. De cursus loopt minimaal 1 jaar en dat zijn ongeveer 33 lessen. In de zomer en rond de jaar wisseling zijn wij immers gesloten.

Werkgroep Lesplan

Deze werkgroep, bestaande uit 2 bestuursleden, houdt zich bezig met het uitzoeken en eventueel inkopen van de meest geschikte lesboeken. Waar de lesboeken niet diep genoeg op de materie ingaan, zoeken of schrijven zij aanvullend lesmateriaal dat u tegen een laag bedrag, geprint op A4-formaat, wordt aangeboden. Een digitale versie van dit materiaal is kosteloos.

Omdat SICH integraal overstapt op het nieuwste besturingssysteem van Windows, versie 10, zal al het lesmateriaal hierop gebaseerd zijn.
Voor de Basiscursus is gekozen voor ‘Basisboek Windows 10’ van uitgeverij Visual Steps. U kunt het boek in de boekhandel verkrijgen en eventueel ook via ons. Voor de internet- en e-mailhoofd-stukken wordt aanvullend lesmateriaal samengesteld.

Flashmob

Weet u wat dat is? Een flashmob? Wij gaan het u uitleggen. Een flashmob is de samenkomst van een groep mensen op een bepaalde plek, waarbij zij iets onverwachts doen en daarna weer snel uiteengaan. Vaak wordt er gedanst, soms gezongen en soms geacteerd. De redenen om een flashmob te maken zijn uiteenlopend, maar meestal wil een groep ergens de aandacht op vestigen.
Veel flashmobs worden georganiseerd via social media, zoals Facebook. Het belangrijkste is dat de actie onverwacht is en dat alleen de deelnemers ervan op de hoogte zijn.
Omdat het publiek van niets weet is iedereen verbaasd. Het is geweldig om daar naar te kijken. Na de verbazing komt de vrolijkheid.
Wij hebben er twee voor u uitgezocht.

 

Wij wensen u veel leesplezier.