Deelnemersbestand

De volgende gegevens worden gevraagd/bijgehouden met een toelichting betreffende het gebruik ervan.

De blauwe cellen betreffen extra gevraagde informatie.

De groene cellen bevatten gegevens die door SICH zijn aangemaakt en worden gebruikt voor o.a. facturatie en het maken van statistieken.

 

Gevraagde gegevens

Toepassing

NAW, telefoon en e-mailadres.

Bereikbaarheid.

Geslacht (M/V).

Juiste aanhef in correspondentie.

Voornaam (Roepnm).

Belangrijk voor de sociale en amicale sfeer in de lesgroepen.

Geb.datum.

Leeftijdscontrole en bepaling gemiddelde leeftijd van de deelnemers.

Cursus.

Groepssamenstelling.

Computertype (PC/LT).

Groepssamenstelling.

Besturingssysteem (Wind).

Groepssamenstelling.

Bijzonderheden.

Specifieke wensen van de deelnemer, gemaakte afspraken, reden van langdurige afwezigheid (bijv.: gezondheid wordt niet met naam vermeld. De omschrijvingen ziekte / opname / operatie / verlies gezinslid worden gehanteerd. Informatie is van belang voor de planning en de betreffende vrijwilliger).

Nieuwsbrief SichSelf.

Toestemming voor toezending.

 

 

SICH gegevens

Toepassing

Status.

Planning en facturatie.

Aanmelddatum.

Plaatsing gaat in volgorde van aanmelding.

Start- en einddatum.

Berekening gemiddelde cursusduur.

Locatie.

Overzicht bezetting per locatie.

Lesdag en -tijd (Dag-Tijd).

Planning / Overzicht groepsindeling.

Tekst Lesgeld / ET_T / Bedrag / Factuurnummer / Factdatum.

Gegevens aanmaak factuur.

Aantal lesmnd / Leeftijd

Statistieken.

 

 

Vrijwilligersbestand

De volgende gegevens worden gevraagd/bijgehouden met een toelichting betreffende het gebruik ervan.

De blauwe cellen betreffen extra gevraagde informatie.

De groene cellen bevatten gegevens die door SICH worden aangemaakt en worden gebruikt voor o.a. dagelijks bestuur, planning en het maken van statistieken.

 

Gevraagde gegevens

Toepassing

NAW, telefoon en e-mailadres.

Bereikbaarheid.

Geslacht.

Juiste aanhef in correspondentie.

Voornaam.

Belangrijk voor de sociale en amicale sfeer in de lesgroepen.

Geboortedatum.

Leeftijdscontrole. Bij jonge vrijwilligers (< 30 jaar) wordt acceptatie door DN’ers onderzocht. Verzenden van verjaardagskaarten.

Bijzonderheden.

Verloop contact met SICH: privéomstandigheden / wensen VW.

Kennis software.

Plaatsing in groep(en) / doorverwijzing tussen vrijwilligers..

Nieuwsbrieven CeeCee en SichSelf.

Toestemming voor toezending.

Presentielijst.

Vermelding voor- en achternaam.

 

 

SICH gegevens

Toepassing

Status.

Planning, secretariaat en penningmeester.

Verj.dag mm-dd

Datumbepaling verzending verjaardagskaart.

Datum aanmelding.

Plaatsing op volgorde van aanmelding voor functie docent.

Aanmelding via.

Inventarisatie hoe onze vrijwilligers SICH heeft gevonden.

d.d. in dienst / d.d uit dienst.

Berekening gemiddelde diensttijd.

Functie.

Planning.

Datum HVW-schap.

(HVW= Honorair VrijWilliger).

Gestopte vrijwilligers die belangrijk zijn geweest voor SICH. Ingangsdatum HVW-Schap

Locatie.

Planning.

 


 

Presentielijsten

De volgende gegevens worden gevraagd/bijgehouden met een toelichting betreffende het gebruik ervan.

De blauwe cellen betreffen gegevens voor de vrijwilligers in verband met de directe communicatie met de deelnemers. Deze gegevens worden alleen bij schriftelijke toestemming in de presentielijst geplaatst.

Gevraagde gegevens

Toepassing

Kwartaalkolom.

Naam deelnemer(s) en vrijwilliger(s).

Telefoon/Mobiel.

Bereikbaarheid voor de VW.

Alle data.

Aan- of afwezigheid.

E-mailadres.

E-mailadres van de deelnemer.