Gegevens van deelnemers

Hieronder treft u een overzicht aan welke gegevens wij van een deelnemer in onze administratie opnemen en waarvoor zij gebruikt worden.

De blauwe cellen betreffen extra gevraagde informatie van u naast de gebruikelijke NAW-gegevens.

De groene cellen bevatten gegevens die door SICH zijn aangemaakt en worden gebruikt voor o.a. facturatie en het maken van statistieken.

 

Gevraagde gegevens

Toepassing

Naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres (NAW).

Bereikbaarheid.

Geslacht.

Juiste aanhef in correspondentie.

Roepnaam.

Belangrijk voor de sociale en amicale sfeer in de lesgroepen.

Geboortedatum.

Leeftijdscontrole en bepaling gemiddelde leeftijd van de deelnemers.

Welke cursus.

Groepssamenstelling.

Computertype.

Groepssamenstelling.

Besturingssysteem (Windows, Andoïd/iOS).

Groepssamenstelling.

Bijzonderheden.

Specifieke wensen van de deelnemer, gemaakte afspraken, reden van langdurige afwezigheid (bijv.: gezondheid wordt niet met naam vermeld. De omschrijvingen ziekte / opname / operatie / verlies gezinslid worden gehanteerd. Informatie is van belang voor de planning en de betreffende vrijwilliger).

Nieuwsbrief SichSelf.

Toestemming voor toezending.

Presentielijst telefoon en e-mail.

Toestemming om te plaatsen in de presentielijst.

 

 

SICH gegevens

Toepassing

Status (wachtlijst/actief/gestopt).

Planning en facturatie.

Aanmelddatum.

Plaatsing gaat in volgorde van aanmelding.

Start- en einddatum.

Berekening gemiddelde cursusduur.

Locatie.

Overzicht bezetting per locatie.

Lesdag en -tijd.

Planning / Overzicht groepsindeling.

Omschrijving factuur, bedrag, factuurnummer en -datum.

Gegevens aanmaak factuur.

Aantal lesmnd / Leeftijd

Statistieken.

 

Presentielijst

In de presentielijst worden de volgende gegevens van u vermeld.

De blauwe cellen betreffen gegevens voor de vrijwilligers in verband met de directe communicatie met de deelnemers. Deze gegevens worden alleen bij schriftelijke toestemming van de deelnemer in de presentielijst geplaatst.

 

Geplaatste gegevens

Toepassing

Voor- en achternaam.

Bekendheid bij de vrijwilliger.

Alle lesdata.

Bijhouden aan- of afwezigheid.

Telefoonnummer, vast of mobiel.

Direct contact van de vrijwilliger met de deelnemer.

E-mailadres.

Direct contact van de vrijwilliger met de deelnemer.